Стар Фолк Македонска музичка телевизија

Линк за реемитување
https://live.muzickatv.mk/hls/Starmusic.m3u8